Zainstaluj Rusta

Aby zainstalować Rusta, uruchom podane polecenie w terminalu oraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Jeżeli używasz systemu Windows,
pobierz i uruchom rustup‑init.exe oraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Notki dotyczące instalacji Rusta

Zarządzanie zestawu narzędzi przez rustup

Rust jest instalowany i zarządzany przez narzędzie rustup. Rust ma 6-tygodniowy szybki proces wydań i wspiera wiele platform, więc jest dostępnych wiele wydań w każdej chwili. rustup zarządza tymi wydaniami w konsekwentny sposób na każdej platformie, jaką wspiera Rust, umożliwiając instalację Rusta z kanałów beta oraz nightly, a także wsparcie dodatkowych celów kompilacji skrośnej.

Po więcej informacji zajrzyj do dokumentacji rustup.

Konfigurowanie zmiennej środowiskowej PATH

W środowisku programistycznym Rusta, wszystkie narzędzia są instalowane do katalogu ~/.cargo/bin , i tam znajdziesz zestaw narzędzi Rusta, zawierający rustc, cargo oraz rustup.

Zwyczajowym dla programisty Rusta jest dołączenie tego katalogu do zmiennej środowiskowej PATH. Podczas instalacji rustup spróbuje skonfigurować tę zmienną, ale ze względu na różnice pomiędzy platformami, powłokami poleceń oraz błędami w rustup, modyfikacja zmiennej PATH może uaktywnić się dopiero przy restarcie konsoli, ponownym zalogowaniu użytkownika albo może w ogóle się nie udać.

Jeżeli po instalacji uruchomienie rustc --version w konsoli kończy się błędem, jest to prawdopodobnie wina złego ustawienia zmiennej PATH.

Dotyczy Windowsa

Na Windowsie Rust dodatkowo wymaga narzędzi budowania C++ dla Visual Studio 2013 lub nowszego. Najprostszy sposób na zdobycie narzędzi budowania to instalacja Microsoft Visual C++ Build Tools 2017 , który dostarcza wyłącznie narzędzi do budowania Visual C++. Alternatywnie, możesz zainstalować Visual Studio 2015 lub Visual Studio 2013 i podczas instalacji wybrać "C++ tools".

Po więcej informacji dotyczących konfiguracji Rusta na Windowsie zobacz dokumentację rustup dotyczącą Windows.

Inne metody instalacji

Instalacja opisana powyżej, za pomocą rustup, to preferowany sposób instalacji Rusta dla większości programistów, ale Rust może być także zainstalowany innymi sposobami.