Att installera rust

För att installera rust om du kör unix,
kör följande i kommandotolken och följ sedan instruktionerna på skärmen.

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Om du använder Windows,
ladda ner och kör rustup‑init.exe och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Anteckningar om Rust-installation

Toolchain hantering med rustup

Rust installeras och underhålls av verktyget rustup. Rust har en 6-veckors snabbrelease-process ("rapid release process") och stödjer en stor uppsjö av plattformar , så det finns många byggningar av Rust tillgängliga vid varje givet tillfälle. rustup hanterar dessa byggningar på ett konsekvent sätt på varje plattform som rust stödjer. Detta möjliggör installation av rust från de nattliga och beta-release-kanalerna samt stöd för ytterligare kross-kompilerings-mål (cross-compilation targets).

För mer information, se dokumentationen för rustup.

Att konfigurera miljövariabeln PATH

I rusts utvecklingsmiljö är alla verktyg installerade i mappen ~/.cargo/bin , vilket är vart du kan hitta rusts toolchain, inklusive rustc, cargo, och rustup.

Följaktligen är det vanligt för rust-utvecklare att inkludera denna mapp i deras miljövariabel PATH . Under installation kommer rustup, försöka konfigurera PATH, men på grund av skillnader plattformar och kommandotolkar emellan, så väl som buggar i rustup, kommer ändringarna på PATH inte äga rum tills kommandotolken är omstartad eller tills användaren har loggat ut eller så kommer förändringarna inte att ske över huvud taget.

Om exekvering av rustc --version i kommandotolken inte går efter installation är problem med miljövariabeln den mest troliga orsaken.

Överväganden för Windows

På Windows kräver rust dessutom `C++`-byggverktygen för Visual Studio 2013 eller senare. Lättaste sättet att få tag på byggverktygen är att installera Microsoft Visual C++ Build Tools 2017 som tillhandahåller just Visual C++s byggverktyg. Alternativt kan du installera Visual Studio 2017, Visual Studio 2015, eller Visual Studio 2013 och under installationen välja "C++ tools".

För mer information om att konfigurera rust på Windows, se den Windows-specifika rustup dokumentationen.

Andra installationssätt

Ovan nämna installationssätt via rustup är det rekommenderade sättet att installera rust för de flesta utvecklarna, men rust kan dock dessutom installeras på andra sätt.