Dokumentation om Rust

Om du inte stött på Rust innan så är det första du bör läsa introduktionen till boken Programmeringsspråket Rust. Den kommer att ge dig en god uppfattning om vad Rust är, hur du installerar det, samt förklara språkets syntax och koncept. När du har läst klart boken kommer du vara en novis Rust-utvecklare och kommer ha ett bra grepp om de idéer som ligger till grund för Rust.

Att Lära Sig Rust

Programmeringsspråket Rust. Boken “Programmeringsspråket Rust”, även känd som “Boken” introducerar ämnen som är viktiga för att lära sig Rust och ta dig till en punkt då du kan vara produktiv. Boken är språkets primära officiella dokumentation.

Rust by Example. En samling av fristående exempel skrivna i Rust om en rad olika ämnen som är körbara i webbläsaren.

Vanliga frågor och svar (FAQ).

Den s.k. Rustonomicon. En hel bok ägnad åt att förklara hur man skriver osäker (unsafe) Rust-kod. Den är till för Rust-programmerare på en avancerad nivå.

rust-learning. Ett kollektiv av resurser för att lära sig Rust som underhålls av communityt.

Referenser

Standardbibliotekets API-referenshandbok. Dokumentation för standardbiblioteket.

docs.rs. Dokumentation för alla crates publicerade på crates.io.

Rusts Referenshandbok. Även om Rust inte har en formell specifikation försöker referensen att beskriva hur Rust fungerar i detalj. Den brukar vara föråldrad.

Indexet över syntax. Detta appendix från Boken innehåller diverse exempel för all syntax i Rust korsrefererad med det kapitel i boken som beskriver exemplet.

Guiden till Cargo. Dokumentation för cargo, Rusts pakethanterare.

Index över kompilatorns felmeddelande. Utförliga beskrivningar av felmeddelande som kompilatorn genererar.

Release Notes. En lista på förändringar som skett under varje release.

Plattformsstöd. Lista av plattformar i varje tier (“stödnivå”).

Projektets Policyer

Rusts säkerhetspolicy. Projektets policyer för att rapportera, fixa och avslöja säkerhetsrelaterade buggar.

Rusts policy kring upphovsrätt och varumärke. Rusts upphovsrätter ägs av Rust-projektets utvecklare (“The Rust Project Developers”), och dess varumärken ägs av Mozilla. Lämplig användning av Rusts varumärken beskrivs här.

Uppförandekod. Gäller för organisationen rust-lang på GitHub, de officiella forumen, IRC-kanalerna och olika delar av Rust-världen.

Nattlig och Beta-dokumentation

Mycket av den officiella dokumentationen om Rust är också tillgänglig för nattliga och beta-releaser utöver den dokumentationen för den stabila versionen av Rust länkad ovan.

Icke-Engelska Resurser

För resurser på andra språk än Engelska, se de språkspecifika länkarna i rust-learning.