Notera att det här dokumentet är översatt från engelska och därför kan den vara inkorrekt ur ett rättsligt perspektiv.

Upphovsrätt

Kod

Rust kod är primärt distribuerat enligt både licensen “MIT license” och licensen “Apache License (Version 2.0)”, med vissa delar också täckta av diverse BSD-lika licenser. Se LICENSE-APACHE, LICENSE-MIT, och COPYRIGHT för detaljer.

Konstverk

Rust och cargos logotyper (bitmap och vectorgrafik) ägs av Mozilla och distribueras enligt vilkoren för licensen Creative Commons Attribution license (CC-BY). Denna är den mest tillåtande Creative Commons-licensen och låter användaren att återanvända och modifiera för alla ändamål. De restriktioner som finns är att distributörer måste “ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda”. Notera att användning av dessa logotyper och varumärkerna Rust och Cargo regleras även av varumärkeslagstifning; vår policy kring varumärken beskrivs nedan.

Varianter av rusts logotyp can återfinns på:

Varumärkespolicy

Varumärkena och namnen Rust och Cargo gör det möjligt att officiellt säga vad som är en del av rust-communityt och vad som inte är det. Därför vi är noga med var vi tillåter dem att visas. Men samtidigt vill vi tillåta så mycket kreativ användning av dessa varumärken som vi kan. Den policy som anges här förklarar hur vi vi når en bra balans. Om du vill använda dessa namn eller varumärken, särskilt på ett kommersiellt sätt, läs den här sidan eller hör av dig och fråga oss om det!

TL;DR: De flesta icke-kommersiella användningarna av namnen Rust/Cargo och dess logotyper är tillåtna och kräver inte tillstånd. Merparten av kommersiell användning kräver tillstånd. I båda fallen är den viktigaste regelen att användningen av varumärkena inte kan verka officiell eller innebära något godkännande från rust-projektet.

Rusts Varumärken

Programmeringsspråket rust är ett community-project med öppen källkod styrt av ett kärnteam. Projektet sponsras även av Mozilla Foundation (“Mozilla”) som äger och skyddar varumärkena Rust och Cargo och dess varumärken (rust-varumärkena). Det här dokumentet ger information om användning av Rust-varumärkena specifikt gällande ett programmeringsspråk och exempel på vanliga sätt som man kan vilja använda dessa varumärken med förklaringar om huruvida dessa användningar är OK eller inte eller kräver godkännande. Detta dokument kompletterar mozillas officiella varumärkespolicy som reglerar användningen av alla Mozilla-varumärken.

Rust-varumärkena inbegriper två ordmärken och två logotyper:

Varumärken är namn och designer som talar om för världen källan till en bra vara eller service. Att skydda varumärken för ett öppen-källkods-project är särskilt viktigt. Vem som helst kan ändra källkoden och producera en produkt från koden. Därför är det viktigt att endast den ursprungliga produkten eller variationer som har godkänts av projektet, använder projektets varumärken.

Genom att begränsa användningen av Rust-varumärkena kan Mozilla och rust-projektet hjälpa användare och utvecklare att veta att de får produkten producerat av rust-projektet och inte någon annans modifierade version. Varumärket försäkrar användare och utvecklare om kvalitén och säkerheten på den produkt de använder.

Användning av Varumärkena

Att Verka Officiell, Associerad eller Godkänd

Grundregeln är att rust-varumärkena inte kan användas på sätt som verkar (för en lekman) officiel, associerad, eller godkänd av rust-projetet eller mozilla såvida du inte har tillåtelse i skrift från rusts kärn-team. Detta är det grundläggande sättet vi skyddar användare och utvecklare från förvirring.

Eftersom denna regel handlar om att hantera uppfattningar är det subjektivt och lite svårt att konkretisera. Det finns vissa uppenbara sätt att undvika problem såsom att inkludera ordet “inofficiell” på ett mycket framträdande sätt. Om du dock är osäker, skulle vi vara mer än gärna till hjälp. Skicka då bara ett mail till trademark@rust-lang.org.

Grunderna: hänvisningar till Rust / Cargo

Som med alla varumärken kan ordmärkena för Rust och Cargo användas med minimal restriktion för att hänvisa till programmeringsspråket Rust och pakethanteraren och registret Cargo.

De kan inte användas:

Användningar som inte Kräver Explicit Godkännande

Det finns en mängd olika användningsområden som inte kräver explicit godkännande. Men i alla fall som beskrivs nedan måste du se till att användningen av Rust-varumärkena inte verkar officiellt, såsom ovan förklarat.

Användningar som Kräver Explicit Godkännande

Anteckningar

Om du är osäker på om din avsedda användning av ett rust-varumärke kräver tillstånd, var god kontakta oss på trademark@rust-lang.org.

Detta dokument härstammade delvis från Python Software Foundation Trademark Usage Policy.

Detta dokument är inte ett officiellt uttalande om mozillas varumärkespolicy, men syftar till att klargöra mozillas varumärkespolicy vad gäller rust.

Hjälpa Till

Som medlem i Rust-samhället,

Som en medlem i rust-communityt var god håll utkik efter tvivelaktiga användningar av rust-logotypen och ordmärket “Rust”. Du kan rapportera potentiellt missbruk till trademark@rust-lang.org. Vi kommer att utvärdera varje fall och vidta lämpliga åtgärder.

Var vänlig kontakta inte användarna av varumärkena med ett klagomål. Detta borde överlämnas till mozilla och dess företrädare.

Tack!

Licens

Intresserade parter kan anpassa detta dokument fritt under licensen Creative Commons CC0.