Trở thành một thành viên của Rust lang

Bạn đã tìm hiểu về Rust và yêu thích nó. Vậy tại sao không trở thành thành viên của Rust. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu dưới đây sẽ là những hướng dẫn dành cho bạn.

Báo cáo về lỗi? Hướng dẫn về reporting lỗi. Cám ơn nhé!

Có rất nhiều cách để bạn trở thành thành viên của Rust:

Nếu bạn cần hướng dẫn bổ sung các yêu cầu trên thì có thể vào #rust-internals hoặc internals.rust-lang.org.

Chúng tôi tự hào về việc duy trì cộng đồng và các quy tắc ứng xử Code of Conduct. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề trên có thể liên hệ với community team.