Cài đặt Rust

Cài đặt Rust đối với nền tảng là Unix,
chạy dòng lệnh dưới đây, kế tiếp làm theo các bước hướng dẫn ở màn hình.

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Nếu bạn dùng Windows,
tải về và chạy file rustup‑init.exe kế tiếp làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Một vài điểm chú ý khi cài Rust

Toolchain management vớirustup

Rust được cài đặt và quản lý bằng công cụ rustup . Rust có 6 tuần để phát triển các phiên bản và hỗ trợ với số lượng lớn các nền tảng khác nhau. , do đó ở bất kỳ thời gian nào cũng có nhiều phiên bản của Rust. rustup quản lý các phiên bản Rust hỗ trợ một cách thống nhất, cho phép cài đặt Rust từ phiên bản beta và nightly cũng như hỗ trợ thêm biên dịch ra nhiều nền tảng khác nhau.

Tham khảo thêm về hướng dẫn của rustup.

Cấu hình biến mỗi trường PATH

Trong quá trình phát triển dụng bằng Rust, tất cả các công cụ được cài đặt tại thư mục ~/.cargo/bin , và đây là nơi bạn tìm thấy cái phiên bản khác nhau của Rust, bao gồm cả rustc, cargo, and rustup.

Theo đó, các developers nên thêm thư mục này vào biến môi trường PATH của họ. Trong quá trình cài đặt, rustup, sẽ cấu hình biến môi trường PATH, nhưng với sự khác nhau giữ các nền tảng, command shells, và lỗi của rustup, những thay đổi với PATH sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi console được khởi động lại, hoặc user đã logged out, hoặc có thể không thành công ở tất cả.

Nếu sau khi cài đặt, bạn chạy lệnh rustc --version ở console thất bại, đây là lý do có khả năng nhất.

Đối với Windows

Với Windows, Rust yêu cầu phải có C++ build tools cho Visual Studio 2013 hoặc mới nhất. Cách đơn giản nhất để có build tools là cài đặt Microsoft Visual C++ Build Tools 2017 sẽ cung cấp Visual C++ build tools. Cách thay thê, bạn có thể cài đặt Visual Studio 2015 hoặc Visual Studio 2013 và trong quá trình cài đặt chọn "C++ tools".

Đề tìm hiểu thêm về cấu hình của Rust trên Windows, bạn có thể tham khảo tại Windows-specific rustup .

Cách cài đặt khác

Những hướng dẫn cài đặt trên, thông qua rustup, là cách đơn giản nhất dành cho các developers, nhưng Rust có thể được cài đặt qua nhiều cách khác.