Cơ bản

Nếu bạn chưa từng làm quen với Rust lần nào, trước hết thì bạn nên tham khảo ebook The Rust Programming Language. Ebook sẽ giới thiệu về cách cài đặt, cú pháp, khái niệm, và nhiều hơn thế nữa. Sau khi kết thúc quá trình làm quen với Rust qua cuốn sách trên thì chúc mừng bạn đã trở thành Rust developer, và có một sự hiểu biết cơ bản về những ý tưởng của Rust.

Những tài liệu hay để tìm hiểu về Rust

The Rust Programming Language. Được biết đến như quyển sách cơ bản về Rust. The Rust Programming Language là một tài liệu toàn diện nhất về các chủ đề liên quan đến Rust, và là tài liệu chính thức về Rust.

Rust by Example. Tổng hợp các ví dụ về Rust, run trực tiếp trên browser.

Những câu hỏi không biết hỏi ai.

The Rustonomicon. Khác với The Rust Programming Language thì The Rustonomicon là ebook dành riêng cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về Rust như memory model, data races, …

rust-learning. Tổng hợp tài liệu về Rust do cộng đồng đóng góp.

Thư viện

Standard Library API Reference. Tài liệu về std (standard library).

docs.rs. Tài liệu những crates được public ở crates.io.

The Rust Reference. Trong khi Rust không có một specs cụ thể nào thì reference cố gắng mô tả một cách chi tiết nhất về những gì bạn thấy ở Rust. Chú ý: reference này đang bị out of date.

Syntax Index. Phục lục về những cú pháp được dùng trong Rust.

The Cargo Guide. Cargo guide - ecosystem của Rust.

Compiler Error Index. Chú thích các lỗi trong quá trình compile của Rust.

Release Notes. Ghi lại những thay đổi khi có một phiên bản được release.

Project policies

Bảo mật. Những quy định về báo cáo, fixing và thông báo các lỗi security liên quan.

Bản quyền và thương hiệu. Rust copyrights thuộc về The Rust Project Developers, và thương hiệu thuộc về Mozilla. Việc sử dụng Rust trademarks được mô tả tại đây.

Code of Conduct. Áp dùng cho rust-lang org ở Github, forums, IRC, và các cộng đồng Rust trên thế giới.

Tài liệu phiên bản Nightly và beta

Tài liệu chính thức cho 2 phiên bản nightlybeta.

Nguồn khác tiếng Anh

locale-specific links in rust-learning.